Przęczek-Kisielak, S. (2020). O czystość mowy polskiej? Dyskusje o zapożyczeniach na łamach „Języka Polskiego” w latach 1913–1939. Język Polski, (1), 24–46. https://doi.org/10.31286/JP.100.1.2