Woliński, M., Wróblewska, A., Marciniak, M., Krasnowska-Kieraś, K., & Eźlakowski, W. (2023). O konstrukcji ___, ale nie___ i podobnych w języku polskim. Język Polski, 103(4), 5–21. https://doi.org/10.31286/JP.00223