Rak, M. (2022). Dwie uwagi do recenzji książki Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych. Dialektologia, etnolingwistyka i lituanistyka, Kraków 2021, s. 266. Język Polski, (3), 154–155. https://doi.org/10.31286/JP.00219