Cychnerska, A., & Kubicka, E. (2022). Prozodia w polskiej refleksji glottodydaktycznej. Język Polski, (2), 64–76. https://doi.org/10.31286/JP.01017