Kosek, I. (2022). Rodzaj męskożywotny a typ paradygmatu. O tendencjach rozwojowych we współczesnej deklinacji polskiej (na przykładzie anglicyzmów). Język Polski, (1), 57–69. https://doi.org/10.31286/JP.01004