Przęczek-Kisielak, S. (2023). Brykała – zasięg regionalny (krakowski?) i etymologia. Język Polski, 103(2), 91–109. https://doi.org/10.31286/JP.00174