Bobrowski, J. (2022). Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w 2021 roku. Język Polski, (2), 132–139. https://doi.org/10.31286/JP.00173