Żmigrodzka, B. (2016). Nowe zastosowania form czasownikowych 1. i 2. os. lp. rodzaju nijakiego czasu przeszłego we współczesnych tekstach. Język Polski, (2), 51–72. https://doi.org/10.31286/JP.96.2.6