Dunikowski, M. (2023). Etymologia, fonetyka i semantyka wyrazu ciżma w języku polskim. Język Polski, 103(2), 82–90. https://doi.org/10.31286/JP.00153