Dąbrowska, M. (2022). Jolanta Szpyra-Kozłowska, Nianiek, ministra i japonki. Eseje o języku płci. Język Polski, (3), 148–153. https://doi.org/10.31286/JP.00143