Bobrowski, J. (2022). Nazwy istot nadprzyrodzonych we współczesnej polszczyźnie ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa słowiańskiego (na materiale Wielkiego słownika języka polskiego PAN). Język Polski, 102(4), 93–108. https://doi.org/10.31286/JP.00138