Osiewicz, M. (2023). Oznaczanie fonemów v i v́ w Szczycie dusznym z modlitewnika Olbrachta Gasztołda (1528). Język Polski, 103(2), 26–39. https://doi.org/10.31286/JP.00136