Bańko, M. (2022). Konszabelant: osobliwy transfer językowy. Język Polski, 102(4), 55–65. https://doi.org/10.31286/JP.00131