Konczewska, K. (2022). Maciej Rak, Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych. Dialektologia, etnolingwistyka i lituanistyka. Język Polski, (2), 122–128. https://doi.org/10.31286/JP.00130