Zawada, S. (2022). Koordynacja leksykalno-semantyczna w historii języka polskiego – wstępne badania korpusowe. Język Polski, 102(4), 21–36. https://doi.org/10.31286/JP.00127