Galewska, K. (2021). Jak czasownik chajzerować wszedł do polszczyzny? O werbalnych derywatach odantroponimicznych i najnowszych tendencjach w zakresie apelatywizacji nazw własnych. Język Polski, (4), 100–111. https://doi.org/10.31286/JP.101.4.8