Siuciak, M., & Liberek, J. (2021). Przemiany form dopełniacza liczby mnogiej rzeczowników męskich miękkotematowych w ciągu XX wieku (wstępne badania korpusowe). Język Polski, (4), 45–59. https://doi.org/10.31286/JP.101.4.4