(1)
Dyszak, A. S. Rzeczowniki męskoosobowe a Rzeczowniki żeńskoosobowe. Glosy Do Praktyki Leksykograficznej. JP 2021, 16-32.