(1)
Wojciechowska, A. Wybrane Regionalizmy Krakowskie W Mowie mieszkańców Zawiercia. JP 2012, 92, 132-141.