(1)
Szpiczakowska, M. O Pewnych użyciach Form Czasu przeszłego W Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. JP 2012, 92, 126-131.