(1)
Raszewska-Żurek, B. Leksem Cnota I Leksemy Pokrewne W języku Polskim W ciągu wieków. JP 2012, 92, 113-125.