(1)
Sieradzka-Baziur, B. O Projekcie Słownika pojęciowego języka Staropolskiego W kontekście Prac dotyczących Najdawniejszego słownictwa. JP 2012, 92, 81-91.