(1)
Wiatrowski, P. «Obelgę odwołuję...» — O Pewnym Typie ogłoszeń Drobnych W Przewodniku Katolickim Z Lat 30. XX Wieku. JP 2013, 93, 261-273.