(1)
Żmigrodzki, P. Wkład Instytutu Języka Polskiego PAN W Dorobek Polskiej Lingwistyki. JP 2013, 93, 243-260.