(1)
Dermanowski, K. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Słowo Z Perspektywy językoznawcy I tłumacza. Polszczyzna W Tekstach przekładu. JP 2014, 94, 382-383.