(1)
P.Ż. Medal Zasłużony Dla Polszczyzny W ręce Prof. Jana Miodka. JP 2014, 94, 180.