(1)
Zdunkiewicz-Jedynak, D. Poprawne Vs. Właściwe użycia języka. Uwagi W kontekście Słownika właściwych użyć języka. JP 2021, 5-16.