(1)
Bobrowski, J. Badania Nad językiem Pisarzy W Polsce Po 1989 Roku — Zarys Problematyki. JP 2015, 2015, 145-153.