(1)
Siuciak, M. Historia języka Polskiego W Latach 1989–2014 — główne Nurty Badawcze. JP 2015, 2015, 55-63.