(1)
Bobrowski, J. Sprawozdanie Merytoryczne Z działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego W 2022 Roku. JP 2023, 103, 139-146.