(1)
Waniakowa, J.; Węgrzynek, K. Wszechobecne Na, Czyli O Ekspansji Przyimka Na We współczesnej Polszczyźnie. JP 2023, 103, 36-54.