(1)
Cierpich-Kozieł, A.; Mańczak-Wohlfeld, E.; Witalisz, A. Nowy słownik zapożyczeń Angielskich W Polszczyźnie – założenia ogólne I Mikrostruktura Haseł. JP 2023, 103, 5-19.