(1)
Lenartowicz-Zagrodna, A. Polsko-łacińskie słowniki Łukasza Brzezwickiego. Między Volckmarem a Knapiuszem. JP 2017, 97, 91-103.