(1)
Szymańska, M. Aleksander Kiklewicz, Małgorzata Korytkowska, Julia Mazurkiewicz-Sułkowska, Agnieszka Zatorska, Zintegrowany Opis Semantyczno-Syntaktyczny czasowników bułgarskich, Polskich I Rosyjskich (verba Cogitandi I Verba Sentiendi). JP 2020, 130-134.