(1)
Babik, Z. Glosa Czy Nazwa Terenowa? O dwóch Dyskusyjnych Miejscach XV-Wiecznych ksiąg Ziemskich. JP 2017, 97, 49-58.