(1)
Zarębski, R. Trwałość i/A stabilność Nazewnictwa Biblijnego (z Badań Nad Toponimią Nowego Testamentu Szarffenberga Z 1556 Roku). JP 2017, 97, 38-48.