(1)
Mika, T. O Idealizacji I Innych Postawach Wobec Tekstu Staropolskiego. JP 2017, 97, 7-23.