(1)
Żmigrodzki, P. Profesor Maria Malec – Historyk języka Polskiego. JP 2017, 97, 6.