(1)
Kijak, A. Sprawozdanie Z 6. Nazewniczej Konferencji Naukowej "Zwinięte fabuły Miast". JP 2023, 103, 128-132.