(1)
Żmigrodzki, P. Potrójny Jubileusz kompendiów językoznawczych. JP 2018, 98, 121-123.