(1)
Żmigrodzki, P. VII Konferencja Z Cyklu Glosa Do Leksykografii: Leksykografia W różnych Kontekstach, Warszawa, 24–25 września 2018 Roku. JP 2018, 98, 116-120.