(1)
Jasińska, K.; Klapper, M.; Kołodziej, D. Polskie Glosy W Przekazach XV-Wiecznych Rozariuszy – Koncepcja Opracowania materiału źródłowego. JP 2018, 98, 82-93.