(1)
Zmuda, E. Uwagi O śmierci I Umieraniu W XVII-Wiecznych Medytacjach Zakonnych (wybrane Aspekty). JP 2018, 98, 70-81.