(1)
Woźniak, E.; Zarębski, R. O (nie)przydatności źródeł Leksykograficznych W Badaniach XIX-Wiecznej Terminologii Prawnej. JP 2018, 98, 59-69.