(1)
Ginter, J. O Komunikowaniu Się Na Blogach poświęconych poprawności językowej – Uwagi wstępne. JP 2018, 98, 47-58.