(1)
Piotrowski, T. Nowe słowniki języków zachodniosłowiańskich. JP 2018, 98, 130-134.