(1)
Deptuchowa, E.; Frodyma, M. Glosowane Rozariusze łacińskie Jako źródło W Badaniach Nad średniowieczną Polszczyzną. JP 2018, 98, 84-96.