(1)
Sękowska, E. Bilingwizm Polsko-Obcy dziś. Od Teorii I Metodologii Badań Do studiów przypadków, Monografia Zbiorowa Pod Red. R. Dębskiego I W.T. Miodunki. JP 2018, 98, 135-138.