(1)
Gębal, P. E. Rozwój Teorii I Praktyki Nauczania języka Polskiego Jako Obcego I Drugiego W Latach 1950–2015. Uwagi Na Marginesie Glottodydaktyki polonistycznej... W.T. Miodunki. JP 2018, 98, 123-134.