(1)
Stasieczek-Górna, M. Badania Szyku wyrazów W językoznawstwie I Glottodydaktyce Polonistycznej. JP 2018, 98, 96-104.